ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"olmak" deyimiyle ilgili toplam 1568 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Felâh
 • Selâmet. Saadet. Kurtuluş. Hayır ve ni'metlerde refah, rahatta dâim olmak. Fevz ve zafer. Necat ve beka.
 • Sahur yemeği.
 • Şakketmek.
Fena
 • (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 • Geçici dünya.
 • Geçip gitme.
 • Tas: Kendi varlığından geçmek.
 • Kötü.
 • Devamlı olmayan.
 • Çok kocamış olmak.
Feraga(t)
 • Tok gözlülük. Hakkından vaz geçmek, bir şey istememek. Şahsî dâvasından vaz geçmek.
 • Boşalmak, hâlî olmak.
Fes'e Sâkin olmak, sâkin etmek.
Fesale (Füsule) Alçak ve asılsız olmak.
Fesh
 • Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bilmemek. Cehil.
 • Re'y ve tedbiri ifsad eylemek.
 • Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden.
 • Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen.
 • Unutmak.
 • Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak.
Feşel (C: Efşâl) Korkak olmak.
Feta (Fetâne) (C: Eftâ) Yassı ve çökük burunlu olmak.
Fetase
 • Yassı çökük burunlu olmak.
 • Büyük boncuk.
Fevg Şişman olmak.
Feyk
 • Tavuğun gıdaklaması.
 • Uzun boylu erkek.
 • İyi olmak.
Feza
 • Yıldızlar arasındaki geniş boşluk. Gökyüzü.
 • Yer geniş olmak.
 • Açık sahra.
 • Saha.
 • Yerde akan su.
Fezaze Ahlâkı kaba ve kerih olmak.
Fıkıh
 • (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah'ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah'ın hangi emrinin nasıl uygulanacağını inceler.
 • Bilmek, anlamak.
 • Kapalı bir şeyin hakikatına nazarı infaz edebilmek.
 • Kendisine hüküm taalluk eden hafi bir mânaya muttali' olmak.
 • Ist: İslâm Hukuku.
 • İnsanın amel ciheti ile lehine ve aleyhine olan şer'i hükümleri bir meleke halinde bilmesi. Diğer bir ta'rif ile: Ameliyata; yâni, ibadet, ukubat ve muamelâta âit şer'î hükümleri mufassal delilleri ile bilmek. Bu ahkâmı bilmeğe "Fakahet" ve bu ahkâmı böylece bilen zata da "Fakih" denir. Cem'i "fukahâ"dır. Fıkıh ilmini tahsil etmeğe de "tefekkuh" denir... (Ist. Fık. K. Cilt: 1, sh: 20)
Fırka
 • Parti. İnsan grubu. Kısım olmak ve ayrılmak. Bölük.
 • Tümen.
Fısk U Fücur Allah'a isyan içinde olmak, günah işlemek.
Fıtne Akıllılık. İdrak ve anlayışı kuvvetli olmak. (Bak: Fıtnat)
Fi'l-i Basit Gr: Basit fiil, tek kökten yapılan fiil. Meselâ: Gitmek, gelmek, olmak gibi.
Fikr-i İnfiradî Tek başına olmak fikri, istişâresiz iş yapmak. Bir şeyi sâde kendine mal etmek fikri, hodgâmlık. (Bak: Himmet)
Fitnet-üd Dehma (Fitnetüddehmâ) Küfürde olmak, kara fitne. Rezil olmak.
Fuku'
 • (C: Faki) Çok sarı olmak.
 • Safi olmak.
Füşv Aşikâre ve zâhir olmak. Görünmek.
Gabr
 • Bâki olmak, ebedi olmak.
 • Memede kalan süt bakiyyesi.
Gadn Sarkık ve sülpük olmak.
Gaful (gafle)
 • Aldanmak.
 • Terk etmek.
 • Belirsiz ve idraksiz olmak.
Galebe
 • Üstün gelmek. Yenmek. Bozmak. Çokluk.
 • Bastırmak.
 • Yeğin olmak.
Galebe Çalmak Galib olmak, üstün gelmek.
Gals
 • Karıştırmak.
 • Lâzım olmak.
 • Cür'et etmek.
Gamt
 • Minnetsiz ve şükürsüz olmak.
 • Horlamak, hakir görmek.
Gamt
 • Çok yemekten dolayı midenin şişmesi.
 • Ağırlık olmak.
Sayfalar [ 10 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2022 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme