ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"mutlu" deyimiyle ilgili toplam 26 kelime bulundu.
Ahazz Pek bahtiyar, mes'ud, şanslı, mutlu.
Bahtiyar Farsça

Bahtlı, talihli, mes'ud, mutlu, şanslı. (Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın. Âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. M.) (Bahtiyar odur ki: Kevser-i Kur'anîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. L.)
Başir
 • Müjdeci, müjde veren.
 • Mutlu, mesut.
Bîdar-baht Farsça

Mutlu.
Cezlan Saadetli, mutlu, sevinçli.
Çerag Farsça

 • Işık. kandil. Lâmba. Mum.
 • Kutlu, mutlu.
 • Otlak. Mer'a.
 • Otlama.
 • Tekaüd.
 • Talebe.
Ferah-gâm Farsça

Bahtiyar, mes'ut, mutlu, saadetli.
Ferhunde Farsça

Mes'ut, saadetli, mutlu, mübarek. Uğurlu.
Ferhunde-tâli' Farsça

Şanslı talihi yaver. Mes'ut, mutlu, saadetli.
Güngörmek Mc: İkbal, refah, saadet, mutlu olarak yaşamak.
Huceste Farsça

Saâdetli, mutlu. Hayırlı, uğurlu, meymenetli.
Hunük Farsça

Ne güzel! Ne hoş! Ne mutlu!
İkbalmend Farsça

 • Bahtiyar, mutlu, saadetli, talihli.
 • Refaha, büyük bir makama erişen.
İttiba' Tabi' olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme. (Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi: İttiba-ı Kur'andır! M.) (Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid'alara giriyor! L.) (Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba' edilecek. İttiba' edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur! L.)
Kaddese Takdis etti, takdis eder, takdis etsin, mutlu olsun (gibi mânada en mübarek bir şeyin kudsiliğini, kusur ve noksanlıktan uzaklığını, müberra olduğunu bildirir fiil.)
Kâm-binan (Kâm-bin. C.) f. Bahtiyarlar, mesutlar, mutlu kimseler.
Kâmkâr Farsça

 • İsteğine ulaşmış. Matlubunu elde etmiş. Hedef ve gayesine varmış.
 • Mutlu, bahtiyar, mes'ud.
Kâmkârane Farsça

Mutlu olan bir kimseye yakışır şekilde, mutlulukla.
Kâmver Farsça

İsteğine kavuşmuş. Gaye ve maksadına vâsıl olmuş. Mutlu, bahtiyar.
Merzuk
 • Rızıklanmış, ihtiyaçları verilmiş.
 • Bahtiyar. Saadetli, mutlu.
Mes'ud Saadetli, iman ehli olan, bahtiyar. Mutlu.
Mukbil Mübârek. İkbali kutlu, mutlu. Mes'ud. Bahtiyar.
Nikahter (Nik - ahter) f. Tâlihli, şanslı, mutlu.
Refik(a) Ortak, arkadaş, eş, yardımcı, yoldaş. (Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklid eder, refikasını, hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyânetine bakıp, "Ebedi arkadaşımı kaybetmiyeyim" diye takvaya girer. Veyl o erkeğe ki: Saliha kadınını ebedî kaybettirecek olan sefahete girer. L.)
Saâdet-mend Farsça

Bahtiyar, mutlu. Saâdet bulmuş olan.
Tuba Le-ke Ne mutlu sana, devlet ve saadet sana. Tuba sana.
Sayfalar [ 1 / 1 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2022 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme