ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"ba" deyimiyle ilgili toplam 2549 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Bâb-ı Hükümet Hükümet dairesi, hükümet kapısı.
Bâb-ı Hümayun Topkapı Sarayı'nın ilk kapısı.
Bâb-ı İhya Ve İmate Öldürmek ve diriltmek bahsi ve mevzuu.
Bâb-ı Saadet
 • Saadet kapısı.
 • Sultanın sarayı.
 • İstanbul şehri.
Bâb-ı Seraskerî Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.
Bâb-ı Şerîf Konya'da bulunan Mevlana türbesinin kapısı.
Bâb-ul Mendeb Kızıldeniz'de Hint Denizi yakınlarında bulunan bir boğazın adı.
Bab(a) Farsça

 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat.
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer.
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk.
 • Mânevi rehber, şeyh.
 • Bektaşi şeyhi.
 • Hayırhah ve muhterem.
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatta en büyük eseri, yetiştireceği hayırlı evlâttır. Evlâdın yaptığı hayır ve sevap işleri, onu yetiştiren babanın amel defterine de geçer. Her baba çocuğunu müslüman olarak yetiştirmekle görevlidir. Evlâd da dine aykırı olmayan emirlerini saygı ile yerine getirmekle yükümlüdür. İslâm ailesinde baba-evlat ilişkisi sadece bu dünya hayatıyla sınırlı değildir. Ebedi âlemde de devam edeceği esasına göre olur.
Baba-yı Âlem Hz. Adem (A.S.)
Baba-yı Atik Babaeski. (Trakya'da bir şehir)
Babacan Biraz kalender davranışlı, cana yakın.
Babayan (Baba. C.) f. Tarikat babaları, şeyhleri. Bektaşi şeyhleri.
Babayiğit Yetişmiş delikanlı, tam bedenî kuvvetini almış genç. Cesur, yiğit.
Babet Farsça

 • Bent, fırka.
 • Münasip bir şey. Taalluk, münasebet, alâka, ilişki.
Babeyn
 • İki kapı.
 • Mc: Dünya ve âhiret.
Bâbil Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.
Bâbil Kulesi Tevrat'ın rivayetine göre Hz. Nuh'un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı tamamlanamamış ve 72 dil burada meydana gelmiştir. (Buna "tebelbül-i akvam" denir.) Müslümanlıkta, bu kuleyi Nemrud'un gökyüzüne yükselerek Allah'ın işlerine karışmak maksadıyla yaptırmış olduğu rivayet edilir. Milâttan önce yaşamış olan eski Yunan tarihçisi Herodot, Bâbil'deki Baal Ma'bedinin gayet yüksek bir kule olduğunu seyahatinde görerek anlatmıştır ki; Bâbil ve Nemrut Kulesi denen şeyin bu olması ihtimali vardır. (T.L.)
Babur (Zahirüddin Muhammed) Hindistan'da büyük Müslüman Türk devletinin kurucusu ve Timur'un beşinci göbekten torunudur. Fergana Emiri olan babası Ömer Şeyh'in ölümünden sonra tahta geçmiştir. (1494)
Babur-name Farsça

Bâbur Şah'ın Vekayi ismindeki meşhur hatıra kitabı.
Babük Ahmak, sersem adam.
Babzen Farsça

Ağaçtan veya demirden yapılmış olan kebap şişi.
Bâc Farsça

 • Vergi.
 • Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi.
 • Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi.
 • Renk.
 • Çeşit.
Bâc-bân Farsça

Geçiş vergisi tahsildarı. Bac toplayan memur.
Bâc-gir Farsça

Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru.
Bâc-güzar Farsça

 • Vergi veren, haraç veren.
 • Geçiş parasına tâbi.
Bâc-ı Kırtıl Hayvanlardan alınan vergi.
Baceng Farsça

 • Baca.
 • Ufak pencere. Tepe penceresi.
Bâd Farsça

Yel. Rüzgâr. Soluk. Nefes.
Bâd Farsça

"Olsun, ola, olaydı" mânasına gelir ve kelimelerin sonuna getirilir. Meselâ: Aferin bâd $: Aferin olsun. Çok yaşa. Afiyet bâd $: Afiyet olsun.
Bad-ban Farsça

 • Yelken.
 • Gemi sereni.
Sayfalar [ 7 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2022 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme