ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"ba" deyimiyle ilgili toplam 2549 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Ba'del Milad (Ba'de-l milâd) Milâddan sonra. Tarih başlangıcı kabul ettikleri seneden sonra.
Ba'del Musâlaha (Ba'de-l musâlaha) Musâlahadan, barıştan sonra.
Ba'del Mütâlaa (Ba'de-l mütâlaa) Mütâlaa ettikten sonra, okuduktan sonra.
Ba'del Yevm (Ba'de-l yevm) Bugünden sonra.
Ba'dema (Minba'd, fimâba'd) Ondan sonra. Bundan sonra. Bundan böyle.
Ba'detteşekkül (Ba'de-t teşekkül) Teşekkül ettikten sonra, oluştuktan sonra.
Ba'deza (Ba'dezin) Bundan sonra.
Ba'dezzeval (Ba'de-z zevâl) Zevalden sonra, sona erdikten sonra.
Ba'dezzuhr (Ba'de-z zuhr) Öğleden sonra.
Ba'l
 • (C.: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer.
 • Hayret.
 • Zaaf, zayıflık.
Ba'le Erkeğin karısı, zevce.
Ba's
 • Gönderme, gönderilme.
 • Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi.
 • Diriliş. Yeniden diriltme. İhyâ.
 • Uykudan uyandırma.
Ba's-i Enbiya Farsça

Peygamberlerin gönderilmesi.
Ba's-ul Emvat Ölmüşlerin dirilmesi.
Ba's-ü Ba'd-el Mevt Öldükten sonra tekrar dirilmek, diriltmek. (Bak: Ahiret)
Ba'seret
 • Dikkatle teftiş etme.
 • Keşif ve istihrac etme.
 • Perâkende edip dağıtma.
 • İnkılâb. Karıştırma. Bulandırma.
 • Meydana çıkma.
 • Kirli leke.
Ba'z Bir şeyin bir kısmı. Bir parça. Bâzısı. Biraz.
Ba'ziyet Bazılarına âit oluş. Herkese âit olmama. Herkesle alâkalı olmama. Bir şeyin bir kısmı ve bir miktarı.
Baad Helâk olmak.
Baas (Bak: Ba's)
Bâb
 • Kapı.
 • Kısım.
 • Mevzu.
 • Fasıl. Bölüm. Parça. Kitab.
 • Hususi madde.
 • Sığınacak yer.
 • İş.
 • Şekil.
 • Tövbe.
Bâb Farsça

 • Lâyık, uygun, münasib, elverişli.
 • Hayır, uğur.
Bab Harcı Mahkemelerde kadıların, naiblerin, mal ve mukataa kalemlerinde bulunan memurların aldıkları bir nevi harç.
Bâb-ı Âlem Âlemin kapısı. Herkesin girip çıktığı yer.
Bâb-ı Âlî
 • Yüksek kapı.
 • Tanzimattan önce sadrazam kapılarının, daha sonra da hükümet dairelerinin çoğunun içinde toplandığı bina.
 • Mc: Osmanlı Hükümeti.
Bâb-ı Âsafî Tar: Sadrazam konağı.
Bâb-ı Fetva Eskiden şeyhülislamların oturduğu daire. Fetvalar burada verilirdi.
Bâb-ı Hâne Farsça

 • Hırsızların yeri.
 • Fuhuşhane.
 • Tembeller yurdu.
Bâb-ı Hıfz Ve Hafîziyet Cenab-ı Hakk'ın herşeyi muhafaza edip varlığını devam ettirmesi bahsi.
Bâb-ı Hikmet Cenab-ı Hakk'ın herşeyi hikmetli ve maslahatlı yaratması bahsi.
Sayfalar [ 6 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2022 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme