ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"en güzel" deyimiyle ilgili toplam 660 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Fedgam (C: Fedâgım) Güzel, gökçek kişi.
Fenn-i Meânî Güzel söz söylemeyi ve güzel yazmayı öğreten, edebiyatın bir şubesi.
Fevehan (Fevh. C.) Güzel kokular.
Fevehat (Fevha. C.) Güzel kokular.
Fevh
 • Yaradan kan fışkırması.
 • Bolluk, genişlik.
 • Güzel kokunun yayılması.
 • Kaynamak.
Fevha (C.: Fevehât) Güzel koku.
Feynan Güzel uzun saçlı kişi.
Fireunî Hat, minyatür, tezhib gibi güzel san'atlarda kullanılan bir kâğıt cinsi.
Fua
 • Keler, kertenkele.
 • Her nesnenin evveli.
 • şiddetli koku. Güzel koku.
Fusaha (Fasih. C.) Fasih kimseler. Güzel ve usule uygun konuşabilenler. Güzel söz söyleme kabiliyetinde olanlar.
Fürayık (C: Ferâyık) Yumuşak bedenli güzel yiğit.
Fürhüd
 • Arslan eniği.
 • Yüzü güzel oğlan.
 • Kaba şiş.
Galiye-bâr Farsça

Güzel kokulu şey saçan.
Galiye-dân Farsça

Güzel kokulu şeylerin muhafaza edildiği kap, mahfaza.
Galiye-gun Farsça

Güzel siyah renkli.
Gared Güzel ses.
Garîr
 • Kefil.
 • Güzel ahlâk.
 • Durumdan veya işten anlamıyan.
Gariyy Cemil, güzel, hüsün.
Garra
 • Parlak. Beyaz. Güzel. Şa'şaalı.
 • Kur'an'ın kudsi nurlarının parladığı Medine-i Münevvere'nin bir ismidir.
Gazal
 • (C: Gazale-Gazelân) Ceylân. Geyik, âhu. Geyik yavrusu.
 • Şarkıcı, mızıkacı.
 • Güzel göz.
Gazel
 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.
 • Lâtif şey.
 • Güzel kadınların bahsi ve medhi.
 • Kadınlar sohbetini sevmek.
 • Köpeğin, geyiğin sesinden ürkmesi.
Geş
 • Edâ ve naz yaparak yürüme.
 • Lâtif, hoş, güzel.
Gevher-nisar Farsça

 • Cevher serpen.
 • Mc: Düzgün konuşan, güzel söz söyleyen.
Gevher-paş Farsça

 • Mücevher saçan.
 • Mc: Çok güzel ve düzgün konuşan.
Gıbta İmrenme. Aynı iyi hâli isteme. Şiddetle başkasının güzel bir halinin kendisinde de olmasını arzu etme.
Gurre
 • Parlaklık. Her şeyin başlangıcı. Bu cihetle, kameri ayların ilk günlerine gurre-i şehr denilmiştir. Köleye, cariyeye ve malların en güzidelerine, gurret-ül emval denir. Güzel parlak yüze, vech-i agarr; açık ve nurani alına, cebhe-i garra denir ki, aynı asıldan müştaktırlar.
 • Fık: İskat edilen (düşürülen) bir ceninden dolayı verilmesi icab eden malî bir tazminattır. Hanefîlerce 500, Şafiîlerce 600 dirhem gümüştür.
Güldehan (Güldehen) f. Ağzı gül gibi güzel ve lâtif olan.
Güldeste
 • Çok güzel şeylerden bir tutam.
 • Gül demeti.
 • Müzikte makam adı.
Gülendam Farsça

Güzel endâmlı, boyu gül gibi nâzik ve lâtif olan.
Gülnefesî Farsça

 • Lâtif ve hoş sözlülük.
 • Güzel kokulu olmak.
Sayfalar [ 7 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2018 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme