ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"bi" deyimiyle ilgili toplam 1829 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Bahr-i Müncemid-i Cenubî Güney kutbunu çeviren deniz. Güney Buz Denizi.
Baht-ı Bîdâd Kötü şans, insafsız tâlih.
Barik-bîn Farsça

İnce gören, dikkatle inceleyen, bir şeyi iyice gözden geçiren.
Bayezid-i Bistamî (Hi: 188-261) Ehl-i Sünnet ve Cemâatın büyük âlimlerinden ve büyük evliyadandır. İran'ın Bistam şehrinde doğmuştur. Künyesi, Ebu Yezid Tayfur bin İsa El-Bistamî'dir. Cafer-i Sâdık Radıyallahü Anhu'dan kırk sene sonra dünyaya gelmiş ve ondan üveysî olarak feyz almıştır. Mücerret bir hayat geçirmiştir. (K.Sırruhu)
Bedbin Farsça

Kötü görüşlü. Ümidsiz. Her şeyin fena cihetini görmek isteyen. Bed ve fena görüp, beğenmez, istihsan etmez olan. $ sırriyle $ kaidesinin sırriyle $ gayet kısacık bir meâli: "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi olup fenasına bakmayanlar, hidâyet-i İlâhiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" meâlinde. Bizler için şimdi herşey'in iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki mânasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici hâller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci Söz'de, bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği hâlde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. ş.)
Bedbinâne Farsça

Kötümser şekilde. Ümitsizce, bedbincesine.
Bedbinî Farsça

Bedbinlik, kötümserlik, ümitsizlik, fenâ görürlük.
Belabil
  • (Belbâl - Belbele. C.) Vesveseler. Kederler. Tasalar.
  • (Bülbül. C.) Bülbüller. Andelibler.
Benât-ı Bi'se Musibetler, belâlar, felâketler, âfetler.
Benu-s Sebil Misafirler.
Besere-i Habise Çıktığı yeri kangren eden ve adına da kara kabarcık denen öldürücü bir hastalık.
Bevabî Kapıcılık, kapı bekçiliği.
Bevvabîn (Bevvâb. C.) Kapıcılar.
Farsça

Kelimenin başına getirilerek o kelime menfi yapılır.Misâlleri için, "BİA" kelimesinden sonraki kelimelere bakınız.
Bi Farsça

İstek bildirmek için emir sigasının başına getirilr. Meselâ:
Bi- Başına eklendiği kelimeyi "e" haline getirir. İle, için mânâlarını vererek Farsçadaki "be" edatıyla aynı vazifeyi görür. Harf-i cerdir. Yâni; kendinden sonraki kelimeyi esre ("İ" diye) okutur. Yemin için de kullanılır.
Bî-ab Farsça

  • Susuz, kuru.
  • Donuk.
  • Rezil, utanmaz, hayasız.
Bî-add Sayısız.
Bî-adil Eşsiz. Eşi olmayan.
Bî-aman Amansız.
Bî-ar Arsız, hayasız, utanmaz.
Bî-baha Bahasız, Çok değerli.
Bî-behre Nasibsiz. Mahrum.
Bî-beka Bekasız, devamsız.
Bî-bidaat Farsça

Sermayesiz.
Bî-bünyad Farsça

Esassız, temelsiz.
Bî-ca Farsça

Yersiz.
Bî-can Farsça

Ruhsuz, cansız.
Bî-ciğer Farsça

Korkak, ciğersiz, yüreksiz.
Bî-çare Farsça

Çaresiz. Zavallı. Şaşkın.
Sayfalar [ 4 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2019 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme