ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"bi" deyimiyle ilgili toplam 1829 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Arabistan Farsça

Arap ülkesi. Arapların yaşadığı ülke.
Arabiyyat (Arabiyyet. C.) Arapçaya dâir ilimler, kitab veya fikirler. Arap edebiyatı.
Arabiyyet Arapça ile ilgili olan (İlim, fikir veya kitap). Arap edebiyatı.
Ard-biz Farsça

  • Elek, un eleği.
  • Elekle un eleyen kişi.
Ârif-i Billah Mürşid, ermiş, evliyâ. Hakkın nuru ile Cenab-ı Hakk'ı bilen. Âlemi, hâdiseleri İlahî feyz ve ilim ile gören veli.
Arz-ı Cenubî Cenub arzı. (Güney enlemi).
Asabî Sinirli. Öfkeli.
Asabi' (Usbu'. C.) Parmaklar.
Asabiyet-i Kavmiye Vatanperverlik. Menfi milliyetçilik, Asabiyet-i câhiliye, asabiyet-i milliye, asabiyet-i nev'iyye gibi tabirler de aynı mânayı ifâde eder. (Bak: Asabiyet-i Câhiliyye).
Asabiyy-ül-mizac Yaradılışça sinirli olan kimse. Yaradılışı itibâriyle asabi, hırçın, öfkeli olan.
Asabiyyet Sinirlilik. Fart-ı gayret. İmân ve İslâmiyeti, kendi akrabasını, vatanını, din veya milliyetini müdâfaa etmek gayreti. Hamiyyet.
Asabiyyet-i Cahiliyye İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti. (Asabiyyet-i cahiliyye, birbirine tesanüd edip yardım eden gaflet, dalâlet, riya ve zulmetten mürekkeb bir mâcundur. Bunun için menfi milliyetçiler, milliyeti mâbud ittihaz ediyorlar. Hamiyyet-i İslâmiyye ise, nur-u imândan in'ikâs edip dalgalanan bir ziyadır. M.N.)
Asabiyyeten Asabi olarak. Sâde kendi milliyetini, soyunu sevmekle.
Asagir Ü Ekâbir Farsça

İtibar ve mevkice küçükler ve büyükler.
Âsâr-ı Edebiyye Edebî değeri olan eserler.
Asib-i Rüzgar Zamanın belâsı.
Asveb-i Akvâl Kavillerin en muhkemi, sözlerin en doğrusu.
Âtbin Farsça

Sözü doğru faziletli kimse.
Atyeb-i Me'külât Yiyeceklerin en güzeli. En güzel yiyecekler.
Avabis
  • Müdhiş, çetin günler.
  • Yüzü abûs kimseler.
Azbî Güzel ahlâklı.
Ba'de Harab-il Basra
  • Basra harab olduktan sonra.
  • Mc: İş işten geçtikten sonra.
Ba's-i Enbiya Farsça

Peygamberlerin gönderilmesi.
Bâbil Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.
Bâbil Kulesi Tevrat'ın rivayetine göre Hz. Nuh'un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı tamamlanamamış ve 72 dil burada meydana gelmiştir. (Buna "tebelbül-i akvam" denir.) Müslümanlıkta, bu kuleyi Nemrud'un gökyüzüne yükselerek Allah'ın işlerine karışmak maksadıyla yaptırmış olduğu rivayet edilir. Milâttan önce yaşamış olan eski Yunan tarihçisi Herodot, Bâbil'deki Baal Ma'bedinin gayet yüksek bir kule olduğunu seyahatinde görerek anlatmıştır ki; Bâbil ve Nemrut Kulesi denen şeyin bu olması ihtimali vardır. (T.L.)
Bad-biz Farsça

Yelpaze.
Bâd-ı Cenubî Güney rüzgârı.
Bahr-i Bîkerân Hudutsuz, sınırsız deniz.
Bahr-i Bîpayan Çok büyük sonsuz deniz.
Bahr-i Muhit-i Kebir (Bahr-i Muhit-i Mutedil) Büyük Okyanus. Pasifik Okyanusu.
Sayfalar [ 3 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2019 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme