ana sayfa iletişim
57.000 kelime ile internet'in en kapsamlı Osmanlıca - Türkçe Sözlüğü
Osmanlı'da kullanılan ölçü birimlerini, günümüz ölçülerine dönüştürebilirsiniz!
- Yardımcı Klavye -
Arama şekli:
Arama sonuçları:
"bi" deyimiyle ilgili toplam 1829 kelime bulundu, fakat sonuçlar 300 adet ile sınırlandırıldı.
Daha kesin sonuçlar için aranacak kelime(leri)nizi gözden geçirin.
Acâib-i Seb'a-i Âlem Dünyanın yedi tane şaşılacak, acaib şeyi. (Çin seddi bunlardan biridir.)
Afitâbî
  • Güneşe âit.
  • Güzelliğe dâir.
Aftabî Farsça

  • Güneşlik, şemsiye, tente.
  • Güneşe ait, güneşle ilgili.
Agbiya (Gabi. C.) Ahmaklar, gabiler.
Agleb-i Hükemâ Hakîmlerin çoğu. Hakîmlerin ekserisi.
Agleb-i İhtimal Büyük bir ihtimal.
Ahabir
  • (Ahbâr. C.) Hikâyeler.
  • Rivayetler.
Ahabiş (Habeş. C.) Habeşliler.
Ahbiye
  • (Hıbâ. C.) Kıldan yapılmış göçebe çadırı.
  • Keçe ve kıldan yapılan evlerde konup göçen Türkler.
Âhir-bin Farsça

Sonunu gören, düşünen.
Ahter-bîn Farsça

Müneccim. Yıldız ilmi ile meşgul olan kimse.
Akabe Biatı Nübüvvetin 11. senesinde Mekke'nin haricindeki Akabe denilen yerde Medine ahalisinden bir cemaatın, Hz. Peygamber'le (A.S.M.) gürüşüp konuşarak İslâm'ı kabul ve tasdik ettikleri biat hâdisesi.
Akabinde Arkasından, hemen arkadan. Hemen ardından.
Akbiye (Kubâ. C.) Kaftanlar, üste giyilen elbiseler.
Âkibet-bin Farsça

İleri görüşlü. Sonunu evvelden gören.
Âkibet-binî Farsça

Tedbirlilik, neticeyi önceden görüp düşünme.
Akreb-i Mekniyyat Huk: Meşrut-un lehi bildiren zamirin en yakın mercii mânasını anlatır. Meselâ: Bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine, sonra oğlu "A" ya, sonra çocuklarına şart etse, çocukları tabirindeki zamir vâkıfın kendisine değil de en yakın merci'i bulunan "A" nın çocuklarına hamlolunur. (Huk.L.)
Akrebiyyet
  • Daha yakın oluş.
  • Cenab-ı Hakkın insana olan yakınlığı. (Bak: Kurbiyet)
Aksâ-yı Bilâd Bir memleketin sınır bölgeleri, hudut beldeleri.
Alâ-meratibihim Rütbesine ve derecesine göre sırasıyla.
Âlât-ı Harbiye Harb âletleri, silâhlar.
Âlât-ı Tab'iyye Baskı âletleri. Matbaa levâzımatı.
Alemdâr-ı Nebi Peygamberimizin (A.S.M.) bayraktarı olan Hz. Ebu Eyyub-il-Ensarî (R.A.)
Allahü A'lem Bi-s-savab Allah daha iyi bilir. Allah doğrusunu en iyi bilir.
Altbilinç (Bak: Şuuraltı)
An-karib-iz-zaman Yakın vakitten.
An-karibin Yakın vakitlerde.
Anâbil Kaba nesne.
Anâsır-ı Hisabiyye Mat: Bir hesabı yapmak için gerekli olan mâlûmatlar.
Arabî Arabça, Arab dili. Arab kavmine mensub.
Sayfalar [ 2 / 10 ]: << ilk sayfa | < önceki sayfa [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] sonraki sayfa > | son sayfa >>
osmanlicaturkce.com - © 2007-2019 - iletişim
osmanlıca türkçe eski dil arapça online sözlük sözlüğü çeviri lugat tercüme kelimesinin anlamı ölçüler birimleri uzunluk alan ağırlık ölçüsü dönüştürücü dönüştürme